Nguyễn Thị Kim Hiền
 • Nguyễn Thị Kim Hiền
 • Tổ Văn Phòng
 • Ủy viên BCH Công đoàn, Tổ trưởng
 • 0905862266
 • nguyenthikimhien.hungvuong@gmail.com
 • Kế toán
Lê Thị Giang
 • Lê Thị Giang
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên
 • 0942224205
 • legiang.hungvuong@gmail.com
 • Phụ trách công tác văn thư, thủ quỹ.
Nguyễn Thị Khánh
 • Nguyễn Thị Khánh
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên
 • 0935263545
 • nguyenkhanh.hungvuong@gmail.com
 • Phụ trách y tế học đường.
Nguyễn Thị Bích Thảo
 • Nguyễn Thị Bích Thảo
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên
 • 0979373907
 • nguyenthao.hungvuong@gmail.com
 • Phụ trách thiết bị. Cử nhân, nghành Hóa học.
Lê Thị Thu Thủy
 • Lê Thị Thu Thủy
 • Tổ Văn Phòng
 • Giáo viên
 • 01639042916
 • lethithuthuy.hungvuong@gmail.com
 • Thủ thư.