Rice field under volcano landscape

Rice field under volcano landscape

Lượt xem:

On the experience route “Rhapsody of fire and water”, in Nâm N’Dir commune, Krong No district there is a geosite whoever stops by would certainly imagine the interaction between fire and water! High on the watershed line looking far to the right visitors will find the grandiose Krong No River which is day and night eroding the mountains to form a large and even paddy field. Local people have [...]
Đưa tin buổi sinh hoạt chuyên môn, bộ môn Ngoại ngữ

Đưa tin buổi sinh hoạt chuyên môn, bộ môn Ngoại ngữ

Lượt xem:

– Căn cứ công văn 1301/SGDĐT- GDTrH/ QLCL của sở GDĐT tỉnh Đăk Nông về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 – Căn cứ công văn 165/KHNH-THPT của hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương về thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 Vào ngày 28 tháng 09 năm 2020 nhóm Anh Văn – tổ KHXH- TD- QP đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề:” Phân [...]