Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
14 25/10/2018 Quyết định, Thông báo, Quy chế thực hiện dân chủ, năm học 2018-2019
12 22/10/2018 Quyết định, Thông báo, Nội quy cơ quan
13 22/10/2018 Quyết định, Thông báo, Quy tắc ứng xử - THPT Hùng Vương
11 18/10/2018 Quyết định, Thông báo, Nội quy tiếp công dân
08 15/08/2018 Quyết định, Thông báo, Phân công nhiệm vụ BGH, năm học 2018-2019
09 15/08/2018 Quyết định, Thông báo, Quy định Tiếp nhận và trả hồ sơ học sinh
07 01/08/2018 Quyết định, Thông báo, QĐ thành lập các tổ chuyên môn, văn phòng, bổ nhiệm các chức danh TTCM, TPCM
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Quyết định, Đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức