Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Thông tư, Quy chế thi THPT Quốc gia
05/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Thông tư, Quy chế tuyên sinh đại học hệ chính quy, tuyến sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
05/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Thông tư, Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp
18/2014/TT-BGDĐT 26/05/2014 Thông tư, Bổ sung Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
11/2014/TT-BGDĐT 18/04/2014 Thông tư, Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014 Thông tư, Thông tư ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
43/2012/TT-BGDĐT 26/11/2012 Thông tư, Điều lệ hội thi GVCN giỏi
29/2012/TT-BGDĐT 10/09/2012 Thông tư, Quy định tài trợ cơ sở giáo dục
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Thông tư, Đánh giá xếp loại học sinh
55/2011/TT-BGDĐT 22/11/2011 Thông tư, Điều lệ BĐD CMHS
01/2011/TT-BNV 19/11/2011 Thông tư, Thể thức trình bày văn bản
Trang 1 / 212»