Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2017 25/01/2017 Văn bản khác, Quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia
147/2016/QĐ-HV 31/08/2016 Văn bản khác, Khung thời gian kiểm tra đánh giá, học sinh
140/2016/QĐ-HV 24/08/2016 Văn bản khác, Quyết định ban hành điều chỉnh phân phối chương trình
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/06/2016 Văn bản khác, Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ CNTT
1477/QĐ-BGDĐT 10/05/2016 Văn bản khác, Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng Tiếng Anh bậc 3
729/QĐ-BGDĐT 11/03/2015 Văn bản khác, Định dạng đề thi đánh giá khung năng lực sử dụng Tiếng Anh, bậc 3-5
630/BGDĐT-NGCBQLGD 12/06/2012 Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng
05/2011/QĐ-UBND 24/01/2011 Văn bản khác, Quy định mức thu học phí
8773/BGDĐT-GDTrH 30/12/2010 Văn bản khác, Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra
58/2010/QH12 15/11/2010 Văn bản khác, Luật viên chức
660/BGDĐT-NGCBQLGD 09/02/2010 Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên
430 /BGDĐT-NGCBQLGD 26/01/2010 Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng
Trang 1 / 212»