Trịnh Đức Tiến
 • Trịnh Đức Tiến
 • Ban giám hiệu
 • Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
 • 02613581176
 • trinhductien.hungvuong@gmail.com
 • Năm vào nghành: 2002 Trình độ: Thạc sĩ quản lý giáo dục
Hoàng Hùng Cường
 • Hoàng Hùng Cường
 • Ban giám hiệu
 • Phó Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng
 • 0822112968
 • hoanghungcuong.hungvuong@gmail.com
 • Năm vào nghành: 2006 Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiếng anh
Trần Quang Lực
 • Trần Quang Lực
 • Ban giám hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0987135689
 • tranquangluc.hungvuong@gmail.com
 • Năm vào ngành: 2003. Trình độ: Thạc sĩ Toán học