Giới thiệu

Trường THPT Hùng Vương tiền thân là Phân hiệu II của trường THPT Krông Nô, được tách chuyển và thành lập vào ngày 03/7/2006 theo Quyết định số 781/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Nông.

Sau 11 năm xây dựng và trưởng thành từ một ngôi trường nằm ở khu vực đặc biệt khó khăn của tỉnh. CSVC trường lớp còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu cơ bản của việc nâng cao chất lượng dạy học – giáo dục toàn diện trong nhà trường, cảnh quan của nhà trường cũng chưa được hoàn thiện.

Mặc dù nhà trường đang đứng trước những khó khăn: Chất lượng đầu vào thấp, số lượng học sinh ít, quy mô trường lớp chưa phát triển, đời sống của nhân dân trên địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn… nhưng với ý chí nghị lực và niềm đam mê của tập thể sư phạm nhà trường, sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của xã hội, trong nhiều năm qua trường đã đạt được một số thành tích đáng kể. Hiện tại trường có học sinh đã trở thành đồng nghiệp, hàng ngàn học sinh đã trưởng thành có mặt khắp mọi miền đất nước cùng góp sức vào công cuộc lao động, sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đội ngũ giáo viên cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, nội bộ đoàn kết, thống nhất, làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm học 2013 – 2014 đến năm học 2016 – 2017, nhà trường liên tục được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là tập thể Lao động tiên tiến.

Bước vào năm học 2017 – 2018, kế thừa những thành tựu của nhà trường, tập thể sư phạm trường THPT Hùng Vương quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh, thi đua lập thành tích, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước phân công, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.