Tuyên truyền Giáo dục SKSS Vị thành niên

Tuyên truyền Giáo dục SKSS Vị thành niên

Lượt xem:

[...]
Nhãy Dân vũ – Tôi yêu Tổ quốc Tôi – part 2

Nhãy Dân vũ – Tôi yêu Tổ quốc Tôi – part 2

Lượt xem:

<iframe width=”1920” height=”1080” src=”https://drive.google.com/file/d/ID VIDEO CỦA BẠN/preview?autoplay=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”0″></iframe> [...]
Nhãy Dân vũ – Tôi yêu Tổ quốc Tôi – Part 1

Nhãy Dân vũ – Tôi yêu Tổ quốc Tôi – Part 1

Lượt xem:

<iframe width=”1920” height=”1080” src=”https://drive.google.com/file/d/ID VIDEO CỦA BẠN/preview?autoplay=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”0″></iframe>   [...]
Hoạt động Ngày họi Tôi yêu tổ quốc tôi

Hoạt động Ngày họi Tôi yêu tổ quốc tôi

Lượt xem:

[...]
Đại hội Đại biểu Đoàn Trường, nhiệm kỳ 2018-2019

Đại hội Đại biểu Đoàn Trường, nhiệm kỳ 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch Hội trại truyền thống 26/3 lần thứ III

Kế hoạch Hội trại truyền thống 26/3 lần thứ III

Lượt xem:

[...]
Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và  tệ nạn xã hội trong học sinh

Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Lượt xem:

Triển khai phổ biến các văn bản mới về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường. Phổ biến thông tin, tình hình về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên. Giao lưu, đối thoại với học sinh về công tác phòng chống tội phạm, tội phạm ma [...]
Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Lượt xem:

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông trong không khí vui tươi. Với nhiều tác phẩm xuất sắc thể hiện tình yêu quê hương đất nước và biển đảo Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh cuộc thi.   [...]