Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Thông tư, Quy chế thi THPT Quốc gia
05/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Thông tư, Quy chế tuyên sinh đại học hệ chính quy, tuyến sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
2017 25/01/2017 Văn bản khác, Quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
147/2016/QĐ-HV 31/08/2016 Văn bản khác, Khung thời gian kiểm tra đánh giá, học sinh
140/2016/QĐ-HV 24/08/2016 Văn bản khác, Quyết định ban hành điều chỉnh phân phối chương trình
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/06/2016 Văn bản khác, Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ CNTT
1477/QĐ-BGDĐT 10/05/2016 Văn bản khác, Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng Tiếng Anh bậc 3
05/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Thông tư, Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Quyết định, Đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
729/QĐ-BGDĐT 11/03/2015 Văn bản khác, Định dạng đề thi đánh giá khung năng lực sử dụng Tiếng Anh, bậc 3-5
18/2014/TT-BGDĐT 26/05/2014 Thông tư, Bổ sung Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
Trang 1 / 3123»