KH Tuần 09, Năm học 2020-2021

KH Tuần 09, Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
TKB Tuần 09, Năm học 2020-2021

TKB Tuần 09, Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
TKB Tuần 08, Năm học 2020-2021

TKB Tuần 08, Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
TKB Tuần 07, Năm học 2020-2021

TKB Tuần 07, Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
TKB Tuần 06, Năm học 2020-2021

TKB Tuần 06, Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
Đưa tin buổi sinh hoạt chuyên môn, bộ môn Ngoại ngữ

Đưa tin buổi sinh hoạt chuyên môn, bộ môn Ngoại ngữ

Lượt xem:

– Căn cứ công văn 1301/SGDĐT- GDTrH/ QLCL của sở GDĐT tỉnh Đăk Nông về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 – Căn cứ công văn 165/KHNH-THPT của hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương về thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 Vào ngày 28 tháng 09 năm 2020 nhóm Anh Văn – tổ KHXH- TD- QP đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề:” Phân [...]
KH Tuần 05, Năm học 2020-2021

KH Tuần 05, Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
TKB Tuần 05, Năm học 2020-2021

TKB Tuần 05, Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
KH Tuyên truyền 100 năm ngày sinh Tố Hữu

KH Tuyên truyền 100 năm ngày sinh Tố Hữu

Lượt xem:

[...]