Tổ Khoa học Tự nhiên triển khai thí điểm mô hình giáo dục STEM ở một số bộ môn trong năm học 2020 – 2021

Tổ Khoa học Tự nhiên triển khai thí điểm mô hình giáo dục STEM ở một số bộ môn trong năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số: 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học và Công văn  số: 1130/SGDĐT- GDTrHQLCL về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học, tổ Khoa học Tự nhiên, trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Nô, Đăk Nông đã xây dựng và triển khai kế hoạch [...]
BỘ MÔN TOÁN THỰC HIỆN ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

BỘ MÔN TOÁN THỰC HIỆN ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

Lượt xem:

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn được tổ Khoa Học Tự Nhiên, trường THPT Hùng Vương huyện Krông Nô triển khai thực hiện khá hiệu quả trong những năm học gần đây. Nhằm thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, trong tháng 10/2020 Bộ môn Toán học triển khai sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Phân tích cấu trúc ma trận đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020, [...]